۱۳۸۹ تیر ۸, سه‌شنبه

شائبه های ویژه نامه جدید همشهری

روزنامه همشهری پریروز، ششم تیر ماه، یک ضمیمه 112 صفحه ای رایگان دیگر توزیع کرد. نام این ضمیمه را از اسم رمز تیم محافظ رهبری در تیرماه سال 60 گرفته اند؛ "حافظ هفت". زیر لوگو ویژه نامه نوشته: "ویژه واقعه 6 تیر و شهدای ترور". مطالب این ویژه نامه حول سه محور اصلی است؛ وقایع نگاری ترور نافرجام مقام رهبری در ششم تیرماه سال 60، پرداختن به سایر ترورهای گروه فرقان و منافقین و بررسی ریشه های ترورگرایی جریانات صدر انقلاب. مجموعه ارزشمندی گرد آمده اما این ویژه نامه از چند منظر سئوال برانگیز است: در این ویژه نامه کمترین اشاره به ترور نافرجام هاشمی رفسنجانی در خرداد سال 60 شده؛ واقعا چرا؟ ... عنوان اصلی یک گفتگو این است: "منافقین 12 هزار نفر از مردم عادی را ترور کردند"، در بسیاری از مطالب دیگر نیز خوی بی رحمی سازمان منافقین بارز شده؛ آیا همه این ها، واکنشی نیست به فضاسازی هایی که در ماه های اخیر حتی دادستان تهران را واداشت تا درباره اعدام های گسترده سال 67 سخن بگوید؟ می خواهم بگویم به طور غیرمستقیم این ویژه نامه می خواهد اعدام های سال 67 را "مقبول" کند و این "احتمالا" واکنشی است به معطوف شدن بیش از پیش اذهان به این بخش غبار گرفته از تاریخ کشور ... دیگر آن که سال ها بعد از مرگ سازمان منافقین نزد مردم، بعد از آن همه کشتار و همراهی با صدام متجاوز، چه دلیلی دارد رذالت های این سازمان مُرده در قالب یک ویژه نامه رایگان مرور شود؟ آیا تهیه کنندگان این ویژه نامه خبرهایی درباره تجدید حیات افعی "ترور" دارند؟ نگران "التقاط" کدام جریان هستند؟ ساده اندیشی نیست همت برای انتشار این ویژه نامه را صرفا یک بازخوانی تاریخی قلمداد کنیم؟ بیشتر به بسترسازی برای یک "شبیه سازی" می ماند.
*
در مطلبی درباره شهید قدوسی هم به نقل از فرزند او آمده: "او در ابتدای انقلاب و در کوران حوادث انقلاب سعی داشت مسیر اعتدال را طی کند و همین مساله نیز برای او دردسر ساز شد"(!) ... چقدر "اعتدال" بد بوده؛ نه!؟
*
من به عنوان یک دلسوز می گویم منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید ... میرحسین موسوی؛ بیانیه هفدهم