۱۳۸۹ تیر ۸, سه‌شنبه

اسم این "تنبیه" نیست؛ "گزک" است دست حریف

احمدی نژاد معتقد است برای "تنبیه" طرف های مذاکره کننده هسته ای با ایران، که با تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت کاری "غیر اخلاقی" انجام داده اند، این مذاکرات را به تاخیر می اندازد ... مذاکراتی که حدود هفت سال است بدون نتیجه مشخصی ادامه دارد، یک ماه هم تاخیر داشته باشد؛ چیزی عوض می شود؟ نه ایران غنی سازی را متوقف کرده و نه طرف های مذاکره کننده فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران را ... چیزی که احمدی نژاد از آن به عنوان "تنبیه" یاد می کند، در اصل مستند و گزک دیگری است در دست حریف بر اثبات این ادعا که "ایران مذاکره را برای مذاکره می خواهد ... برای وقت کشی".