۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

یک فاجعه به نام بخش فارسی صدای آمریکا


بخش فارسی صدای آمریکا سال هاست برای مخاطبان فارسی زبان خود برنامه پخش می کند ولی واقعیت گریز ناپذیر آن است که این شبکه برای بسیاری صرفا به مثابه "لنگه کفش" در بیابان، قابل تحمل است.
شبکه ای که گوینده پیشکسوت آن به سازمان ضد جاسوسی انگلیس (ام.آی.شش) بگوید: "ام شانزده" و هنوز نتواند دو جمله بی تپق انگلیسی صحبت کند، با اسماعیل خویی (شاعر) درباره برنامه هسته ای و تحریم های اقتصادی به عنوان کارشناس مصاحبه کند، ساسان کمالی، تیتر خوان و رقصنده شبکه تپش که فرق بین دانشگاه علم و صنعت و صنعتی شریف را هم از اتاق فرمان می پرسید، بشود کارشناس سیاسی اش، یک مجری اش (مهدی فلاحتی) مجری دیگرش (الهام س.) را آزار دهد، آن یکی کارشناسش (سازگارا) امشب آموزش مبارزه با هک کردن سایت ها بدهد و فردا سایت خودش هک شود، یک کارشناس سبیلویش به سبیلو بودن مجری برنامه توجه داشته باشد و خارج شدنش از تنهایی را یادآوری کند، نیروی جوانش آرش سیگارچی باشد که ذهنیتی به شدت مستعد جوزدگی دارد که پخش فیلم حمله پلیس به کوی دانشگاه را هم ارز انتشار مقاله رشیدی مطلق علیه امام در دی ماه 56 بداند و با وجود دروغ بافی، علیرضا نوری زاده همچنان پای ثابت برنامه های آن باقی بماند ... چنین شبکه ای چیزی است عین "فاجعه". به این ها جلوه های تاریک و خفه بصری استودیوها و وله های دمده شده را هم اضافه کنید

*
پ.ن1: من جنس برنامه "پارازیت" را از جنس برنامه های رادیو آمریکا نمی دانم؛ چیزی است عین استثنا
پ.ن2: این که اسامی و تاریخ مرتبط به برخی فجایع فوق الذکر یادم نیست، صرفا دلالت بر ضعف حافظه من است نه درست نبودن آن ها
*

لینک مرتبط؛ وانبسته (+)