۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

اعدام ها کم باشد

دنبال سابقه ای از مساله تعیین تیم بازرسی از سوی امام برای بررسی عملکرد اسدالله لاجوردی بودم. به یک فایل "وُرد" از "خلاصه" خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 60 رسیدم؛ همان سالی که مقر حزب جمهوری و دفتر نخست وزیری منفجر شد. کلمه "اعدام" را سرچ کردم؛ نتیجه را شما هم ببینید:

*
پنج‌شنبه 28 خرداد
... بني‌صدر، همچنان مفقودالاثر است و امام نظرشان اين است كه نبايد از مملكت خارج شود و گفتند، كسي را خدمت ايشان فرستاده و وحشت از اعدام خودش داشته و امام او را دلداري داده‌اند...

سه‌شنبه 6 مرداد
... وصيت‌نامه محمدرضا سعادتي، عضو كادر مركزي مجاهدين خلق- كه در زندان اعدام شده- مطرح شد، سازمان را محكوم كرده؛ قرار شد پخش شود. وصيت‌نامه جالبي است و ممكن است براي دادگاه انقلاب، خوب تمام نشود

شنبه 4 مهر
ناهار را در منزل آقاي موسوي‌اردبيلي با حضور آقايان مهدوي [كني]، خامنه‌اي و احمدآقا بوديم. آقاي مهدوي [كني] پيشنهاد داشت به كلي اعدامها قطع شود و با محاربان ملايمت كنيم كه تصويب نشد. پيشنهاد درست كردن زندان قرنطينه و پذيرش توبه و راه برگشت، پذيرفته شد و آقاي [موسوي] اردبيلي مسئول اجرا گرديدند...

چهارشنبه 15 مهر
... مهندس [مهدي] بازرگان، اولين سخنران قبل از دستور بود. در قسمتي از اظهاراتش ضمن اظهار تاثر از شهيد شدن پاسداران و شخصيتها به دست تروريستها، از اعدامها و سخت‌گيريهاي دادگاههاي انقلاب هم انتقاد داشت و آمريكايي بودن تروريست‌ها را مردود دانست. اظهارات ايشان، مورد اعتراض شديد جمعي از نمايندگان قرار گرفت. مجلس را متشنج و ترك كردند

دو‌شنبه 27 مهر
عصر، جلسه‌اي با حضور آقايان محمد يزدي و رباني‌املشي و سپس جلسه مشورتي با مسئولان سپاه، دولت و شوراي قضائي داشتيم كه درباره برخورد با ضدانقلاب و زندانيها و اعدامها بحث شد. گزارش دادند كه ضدانقلاب ضربه كاري خورده و حدود 85 درصد از نيروهاي تروريستي، بازداشت و بخشي هم مجازات شده‌اند و تصميم گرفته شد كه اعدامها كم باشد و تابع حركت تروريستي باشد

پنج‌شنبه 6 اسفند
ظهر با گروهي از روساي شوراهاي روستاي عربي خوزستان ملاقات كردم. خواهان طرد روساي عشاير بودند... خانم شهيد عراقي و امير فرزندش، مهمان ما بودند. از بدرفتاري بعضي از مسئولان شكايت داشتند. اخيراً برادر خانم عراقي را به خاطر شركت در گروهكهاي محارب اعدام كرده‌اند؛ ناراحت است و در عين حال وفادار به انقلابند و بيست‌هزار تومان خمس و سهم امام آوردند