۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

ثروت که ملّی نمی شود

ثروت که ملّی نمی شود، ثروت متعلق به قبله عالم است
.
به نظر من این جمله، درخشان ترین جمله "قهوه تلخ" است تا پایان سری چهارم ... مستشارالملک می خواهد اهمیت "نفت" را به درباریان توضیح دهد و این که "ثروت ملی" و "منبع انرژی" است که نباید الکی از دستش بدهند، یکی از درباریان می گوید: "ثروت که ملّی نمی شود، ثروت متعلق به قبله عالم است ..."