۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

چگالی بالای خون ندا


این که محمد جواد لاریجانی می گوید "ندا" را سازمان جاسوسی انگلیس کشته، اصلا مهم نیست؛ ایییین همه ادعای بی پشتوانه و بی سند و مدرک و الکی و کشکی؛ این یکی هم روش ... مهم این است که خون ندا چگالی فوق العاده بالایی دارد که اصلا نمی توانند شانه از زیر بارش خالی کنند، فراموشش کنند اصلا؛ این همه کشته؛ چرا فقط ندا؟ ... یعنی این "نگاه آخر ندا" یک عمر دل مان را شکست و جگر سوزمان کرد که خودشان هم می دانند دل شکسته و جگر سوخته یعنی چه