۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

روز پدر نبود


زرنگی کردید خب! که روز تولد "علی" را روز "پدر" اسم گذاشتید ... روز مدیر و فرمانده و سردار و قاضی و امین بیت المال و خلیفه اگر اسم گذاشته بودید، کار سخت می شد لابد. حالا هم خیلی شانس آورده اید که ما از روز پدر سرمان به کادوی روز پدر گرم است. علی قبل از "پدر" بودن، فرمانده بود و سردار و قاضی  و امین بیت المال و خلیفه. این را تاریخ می گوید و تازه وقتی پدر است؛ پدر حسن و حسین و زینب و ابوالفضل است، همان هایی که خار در چشم  ستمگران مدعی اسلام و راه آخرین پیامبرش بودند. همان هایی که کاخ داشتند و دروغ می گفتند و به مردم باورانده بودند که علی نماز هم حتی نمی خواند ... آدرس اشتباهی داده اید و ما مدام یادمان می رود؛ خب این طوری بیشتر خوش می گذرد؛ هم به ما و هم به شما.
.
.
.