۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

سابقه فتنه

چند روز قبل یهویی یادم آمد از قضا  گیرت ویلدرز، همین صاحب عکس بالا هم، دو سال و نیم قبل یک فیلم ضد اسلامی، یا شاید هم ضد مسلمان، ساخت و اسم فیلمش رو گذاشت: "فتنه" ... ولی"فتنه" خودش بود، خودش شد. چه بازی هایی!