۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

برای شادی اسامه بن لادن بود! نه؟


سال 2001 میلادی سال ویژه ای بود. چند سال قبل ترش و سال ها قبل تر از آن که چشمان ما ایرانی ها به صندلی های خالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وقت ِ سخنرانی رییس جمهوری کشورمان عادت کند، "سید محمد خاتمی ِ مسلمان" در سازمان ملل پیشنهاد کرد نخستین سال هزاره سوم میلادی، سال 2001، سال گفتگوی تمدن ها نامگذاری شود. پیشنهاد درخشانی بود که بسیاری از مشتاقان مدارا و صلح را خوش آمد. خاتمی را اما رقبا و دشمنان سیاسی اش در درون خود حاکمیت مجال ندادند که در این سوی مرزهای کشور بتواند مدلی با مقیاس کوچکتر از "گفتگو و مدارا" را به نمایش بگذارد. کار بزرگتر را اما فدایی های "اسامه بن لادن ِ مسلمان" به انجام رساندند که در یازده سپتامبر سال گفتگوی تمدن ها، سه هزار نفر را در نیویورک به اسم مبارزه با ستم، زیر لوای شهادت طلبی و عدالت خواهی، به طرز فجیعی به کشتن دادند و بوش و اعوان و انصارش را این مجال بخشیدند که آتش جنگی مخوف را شعله ور سازد. ایده "گفتگوی تمدن"ها به محاق رفت ... و دیروز تنها یادگاری رسمی گفتگوی تمدن ها را در تقویم جمهوری اسلامی پاک کردند (+) ... شاید دیروزهیچ کس به اندازه بن لادن حس پیروزی نداشت.
*
فکر می کنید برای مژدگانی این خبر، بن لادن به راوی چه تحفه ای داده؟ آوردن این خبر که حالا در مملکت ِ مبدع ِ"گفتگوی تمدن ها" هم، یک اسم خشک از "مدارا" را تاب نمی آورند، شایسته بزرگترین مژدگاهی از بن لادن و ملاعمر نمی دانید؟


.

عکس: سالن خالی از جمعیت / محل سازمان ملل متحد (+) / دیروز به وقت سخنرانی احمدی نژاد