۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

ویژگی ارومیه


احمدی نژاد در ارومیه گفته که دولت برای کودکان متولد سال 89، یک شماره حساب با اندوخته یک میلیون تومانی اختصاص می دهد (+). چنین اقدام و تشویقی در کشورهایی مرسوم است که با رشد جمعیت منفی و پیر شدن جمعیت بومی خود روبرو هستند نه در کشوری مثل ایران که برای جمعیت فوق العاده جوان کنونی خود نیز با معضلات بی شمار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست! اما نکته مهم این "نیست" که احمدی نژاد با چنین بشارتی (!) موجب افزایش جمعیت به خصوص نزد خانواده های فقیر خواهد شد چه آن که وی سه سال و نیم قبل هم اعلام کرده بود که ایران ظرفیت 120 میلیون نفر جمعیت را دارد و "دو بچه کافی نیست"(+). حتی مهم این "نیست" که این قول احمدی نژاد، اگر رشد جمعیت 74 میلیونی کشور را همان 1.6 درصد در نظر بگیریم (+)، برای دولت بار مالی 1200000000000 (1200 میلیارد) تومانی دارد که مثلا می شود 64 برابر بودجه شهرداری مهمترین بندر تجاری کشور، یعنی بندرعباس (+)! نکته مهم، اینجاست که وی این قول را در جمع مردم "آذربایجان غربی" داده، در حالی که فرصت داشت در یکی سفرهای یکی دو ماهه اخیر خود در سایر استان ها هم چنین قولی بدهد! ... ویژگی بارز "آذربایجان غربی" این است که در کنار سیستان و بلوچستان یکی از دو استانی است که بنا بر آمار رسمی خود دولت، به میرحسین بیشتر از احمدی نژاد رای داد! (+)؛ احمدی نژاد آیا دوباره به رأی احتیاج پیدا خوهد کرد؟