۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

پُرگو خانه


گزاره اول: "این اعترافات زودهنگام عبدالمالک ریگی اثر اسلام ناب محمدی است ... این اسلام ناب چنان است که جدی ترین دشمنان ما را در هم می شکند. این شرور که هیچ، حتی خود اوباما که ریگی به همکاری با او اعتراف کرده نیز اگر به ایران بیاید تحت تاثیر قدرت این اسلام به خطاهای خود اعتراف می کند"؛ فرمانده بسیج گفته (+)
گزاره دوم: "سئوال این است که چرا تنها برای خانم ندا آقا سلطان بورسیه در کشورهای خارجی درست می شود ... به معنای اسم ندا آقاسلطان توجه کنید. ترجمه اسمش به انگلیسی می‌شود "فریاد آقای شاه" یعنی این مملکت با سابقه 30 سال جمهوری به جایی نرسید و باید آقای رضا پهلوی برگردد ... آنها نمی دانستند که "سلطان" در فارسی دیگر این بار را ندارد. تا قاجاریه این بار را داشت اما از قاجاریه به بعد کلمه سلطان دیگر این بار را از دست داد و بیشتر این لفظ به زنان اطلاق می شود"؛ مشاور رییس جمهور گفته (+)
گزاره سوم: "ايران روي 50 درصد انرژي دنيا ايستاده و اگر اراده كند، اروپا زمستان را در سرما به سر مي‌برد"؛ یک فرمانده نظامی گفته (+)
گزاره چهارم: حتی خود اوباما که ریگی به همکاری با او اعتراف کرده نیز ترجمه اسمش به انگلیسی می‌شود "فریاد آقای شاه" و اروپا زمستان را در سرما به سر مي‌برد
توضیح ضروری: چرا حرف مفت فقط باید برای ما مالیات داشته باشد لذا گزاره چهارم را هم از ما قبول داشته باشید؛ تازه خلاصه تر هم هست!

*


دیگر پست امروز: محمود - بشار