۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

آرزوی بزرگ

خبرگزاری ها: مردم سوییس امروز، شانزدهم اسفند، در یک همه پرسی شرکت کرده اند که موضوع آن پیشنهاد انتخاب وکیل تسخیری برای دفاع از حیوانات در دادگاه است. یک وکیل مدافع حقوق حیوانات، هم اکنون در شهر زوریخ در سوییس به این کار اشتغال دارد و طرفداران این پیشنهاد می گویند فعالیت های وی سبب شده به جلوگیری از ظلم و خشونت نسبت به حیوانات، کمک شود. آنتوان گوتشل، تا کنون چندین بار برای دفاع از سگ ها، گربه ها، گاوها، گوسفندها و حتی یک ماهی، به دادگاه رفته است. وی می گوید لازم است در مورد آنهایی که نمی توانند از جانب خودشان صحبت کنند، عدالت رعایت شود. آقای گوتشل می افزاید: "از نظر من حیوانات یکی از ضعیف ترین بخش های جامعه اند و لازم است از آنان حمایت بیشتری بشود".
*
خدای من! ... من واقعا نمی تونم چیزی بگم، یا چیزی بنویسم ... فقط امیدوارم، آرزو می کنم، کسی حسودی اش نشود؛ برای سگ ها، گربه ها، گاوها، گوسفندها و حتی یک ماهی در سوییس
*
دیگر پست امروز: "جنایت های مطبوعات"