۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

وسیله ای به نام "کیهان"


"توهین"، سوخت موتور "روزنامه کیهان" است و هیچ گاه توی باک این روزنامه جا کم نمی آورد، درست عین جهنّم که برای دوزخیان گرفتار تنگی جا نمی شود. معلوم است که چرا؛ هدف همه نوع وسیله را برایشان توجیه می کند؛ "هدف"، ماندن بر اریکه است و همچنان بی هیچ ملامتی انجام هر کار نابکارانه ای حتی ... وسیله تا پای خنجر زدن های مکرر بر آبروی هر کسی که با ساز کیهان نرقصد، به راحتی پیش می رود؛ جاده را لیز و سرازیر ساخته اند برای کیهان؛ کیهان خودش هم البته وسیله است.
*
آخرین و یکی از بی شرمانه ترین پرده دری های کیهان را اینجا (+) بخوانید.
نویسنده این مطلب سراسر موهن حسین قدیانی است؛ همانی که ساندیس خوری راهپیمایان نه دی را تئوریزه کرد و ستود (+) و مطلبش در وبسایت مرکز متعلق به روح الله حسینیان، روحانی جنجالی حامی احمدی نژاد، هم منتشر شد. بعدتر مطلبی دوباره توهین آمیز نوشت زیر عنوان "غلط کردید که بی شمارید" که این بار روزنامه "وطن امروز"، متعلق به مهرداد بذرپاش از حامیان احمدی نژاد، آن را چاپ کرد / لینک مرتبط (+)
*
پ.ن) اول: استفاده از مطلب وقیح امروز روزنامه کیهان را برای تحریک حساسیت های قومی "وحشتناک" و دارای عوارض پیش بینی نشده علیه امنیت کشور می دانم و امیدوارم با توبیخ فوری کیهان و عذرخواهی این روزنامه، مساله همین جا خاتمه یابد. کیهان هم قرار نیست با اعتراض ما آذری ها به جاده اخلاق برگردد؛ سرچشمه این روزنامه گل آلود، بلکه "مسموم"، است. دوم: دشنام گویی علیه حسین قدیانی تکرار روش اوست در مواجهه با منتقدان و مخالفان، ما نباید چون او و کیهان اش باشیم. سوم: خبرگزاری ها هم چندی قبل از انتصاب فردی به نام حسین قدیانی به عنوان رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور خبر دادند. وی پیشتر فرمانده بسیج دانشجویی تهران بوده (+)، یک کامنت دریافتی می گوید که این حسین قدیانی بسیج دانشجویی اون حسین قدیانی معروف نیست!
*