۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

جدّی؛ یک سئوال شرعی


روزنامه رسالت؛ 16/6/88: " ... عنوان محارب در آيه مباركه اختصاص دارد به كسي كه به قصد افساد در زمين، سلاح مي كشد و معناي افساد در زمين، نيز عبارت است از اخلال در امنيت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و حتي تجاوز به حقوق يك نفر نيز اگر بگونه اي باشد كه موجب اخلال در امنيت محل شود، مصداق فساد در زمين خواهد بود. و در صدق عنوان فساد در زمين، شرط اين است كه تجاوز جنبه شخصي نداشته باشد بلكه متوجه ساكنان يك محل يا به نوعي متوجه جامعه باشد". (+)
رسانه ها: دیروز عده ای با حمله به محل سکونت کروبی، ضمن وارد کردن خسارت به منزل مسکونی وی و برخی همسایگان، علیه وی شعار دادند (+)
سئوال شرعی: آیا مهاجمان به منزل کروبی که باعث اخلال در امنیت محل سکونت وی شده اند، محارب محسوب می شوند؟
*
دیگر پست های امروز: