۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

رفع تکلیف


وقتی شش هزار نفر برای شرکت در مراسم سالگرد امام از بندرعباس به تهران اعزام شده اند، چه نیازی به برگزاری مراسم دیگری در شهر وجود دارد وقتی نمی توانند جمعیت را مدیریت کنند؛ این آیا واقعا موجب وهن نیست؟
عکس های پایین، محل برگزاری مراسم سالگرد امام در بندرعباس را نشان می دهد؛ دو ساعت بعد از زمان اعلام شده برای شروع مراسم در همان محلی که نماز جمعه خوانده می شود