۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

ما همان جاییم


هنوز ده ساله نشده بودم که برای تماشای سریال به یاد ماندنی "سربداران" پای تلویزیون می نشستم. چه سریالی بود! مغول ها چقدر بد و بی رحم بودند؛ شیخ حسن جوری چه قیافه مظلومانه ای داشت، زن شیخ حسن چقدر شجاع بود، قاضی شارح چقدر خطرناک بود ...! با این همه تنها یک دیالوگش را هرگز نتوانسته ام فراموش کنم، چون اولین بار بود چنان چیزی می شنیدم، چون خیلی عجیب بود! طغای تیمور خان، حاکم مغول، که نقش اش را زنده یاد فیروز بهجت محمدی بازی می کرد وقتی از در تهدید آمد، از "جویدن خرخره" رقیب گفت! چقدر وحشتناک بود! تصور جویدن گلوی یک آدم مثل جویدن آدامس دل گنده ای می خواست برای یک کودک ده ساله! ... طغای تیمور خان را هرگز فراموش نکردم
*
دیروز حجت الاسلام والمسلمین شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و از حامیان جدی احمدی نژاد، در جمع طلاب معترض به پاره شدن عکس امام، و در حالی که روزنامه کیهان را روی تریبون داشت، گفت: "خرخره آقایان را می جویم" ... ناگهان طغای در ذهنم زنده شد؛ و جویدن خرخره مثل جویدن آدامس، هنوز هم من آن دل گنده را ندارم