۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

شمر مسلمان بود


نوشته اند وقتی شمر شروع به بریدن سر امام حسین کرد، چنین می گفت: "به خدا سوگند، من در حالی سرت را از تنت جدا می کنم که می دانم تو آقایی عظیم الشأن و فرزند رسول خدایی و از نظر پدر و مادر بهترین مردم به شمار می آیی".

*
این یعنی چی؟