۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

دختری با کفش های کتانی گم نمی شودپگاه آهنگرانی، بازیگر "دختری با کفش های کتانی"، گم نشده، شاید بازداشت شده(+)!  کسانی مثل او گم نمی شوند؛ شاید کسی مثل شریفی نیا و حامد کلاهداری و همه آن هایی که رُبات هنری اند گم بشوند، همان ها که سرشان را می گیرند پایین، و یا گردن شان را کج می کنند تا ثابت کنند اهل فتنه نیستند، تا امان داشته باشند، اساسا ارزان معامله می شوند، فرقی برایشان نمی کند که از ده نمکی دستمزد بگیرند یا پا روی خون "ندا" بگذارند، ولی پگاه آهنگرانی که گم نمی شود. کسی گم می شود که مردم و خیابان های شهر را نشناسد، نداند و باور نکند که مردم حافظه خوبی دارند، و خیلی از آدرس ها را به یاد می سپارند. پگاه آهنگرانی شجاع تر از آن است که گم شود در شهری که می داند مردمانش آدرس هایی غریبی را هیچ گاه از یاد نمی برند ... سبزها دزدیده می شوند، کشته می شوند، زندانی می شوند، تبعید می شوند، محصور می شوند، سانسور می شوند، ولی هیچ گاه گم نمی شوند
.
.
.