۱۳۹۵ خرداد ۱۷, دوشنبه

شیوه عادلانه‌تری
«کسانی که در آغاز صفحه ادبی را اداره می‌کردند و در انجام کارشان آزادی لازم را هم داشتند گرایش‌شان نسبت به نیما زیاد بود، به شاملو همین طور ولی وقتی (حسین) منزوی به بخش ادبی آمد، شیوه عادلانه‌تری را نسبت به همه اهل شعر و ادب در پیش گرفت. سهمی به همه می‌داد و مطالبی که خود منزوی می‌نوشت واقع‌بینانه بود و تند و تیز نبود ... سعی می‌کردیم از کسانی که شهرت ندارند ولی تخیل و دانش وسیع شعری دارند استفاده کنیم. منزوی هم به همین دلیل انتخاب شد.»
.
.
گفت و گو با محمود خوشنام، موسس و سردبیر ماهنامه رودکی (تیر 50 تا 57)، مجله اندیشه پویا، ش 34 (اردیبهشت 95)، ص 141
.