۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

رسم ویرانگر

وقت بازداشت مرتضوی خیلی بد انتخاب شده بود؛ اعتماد کمتر کسی را به عدالت جلب کرد
وقت آزاد کردن مرتضوی هم بد انتخاب شد؛ بی‌اعتمادهای دیروز به باور خودشان مطمئن‌تر شده‌اند حالا
.
اعتماد ... عدالت؛
از اولویت - به طور آشکارتری - خارج شده‌اند.
این رسم ویرانگری است
تاریخ قسم می‌خورد.
.
.