۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

آقای شمقدری! ما هم "انا لله و انا الیه راجعون" ... چی فکر کردی؟

در پی اعتراض برخی سینماگران به وضعیت سینما در جریان جشن سالانه خانه سینما، که با برخی نمادهای سیاسی اعتراضی هم همراه بوده، معاون سینمایی وزیر ارشاد، شمقدری، بیانیه هیجانی و تندی صادر کرده. او این بیانیه را عین اطلاعیه و بیانیه های اعلام تسلیت و عزا با "انا لله و انا الیه راجعون" شروع کرده – اینجا را بخوانید ... خب! حرف خاصی نیست! فقط خواستم به آقای شمقدری یادآوری کنم که ما هم "انا لله و انا الیه راجعون"، چی فکر کردی؟! اگر تو برای یک جشن خانه سینما "انا لله و انا الیه راجعون"، ما برای مملکتی که اخراجی ها فیلم پر فروش تاریخ آن باشد "انا لله و انا الیه راجعون"، اگر تو برای رنگ و بوی "سبز" جشن خانه سینما "انا لله و انا الیه راجعون"، ما برای رنگ سرخ کف خیابان ها "انا لله و انا الیه راجعون"،  اگر تو برای انتقاد یک کارگردان و هوراهای یک جشن "انا لله و انا الیه راجعون"، ما برای دولتی که اعتبار وزیر فرهنگ و ارشادش (همان صفار هرندی)، اعتبار یک "عدد" بود فقط به جرم نقد رییس دولت، "انا لله و انا الیه راجعون" ... دلت خوش است به خدا. کاش همه عزا و درد و تسلیت ما نام بردن یک کارگردان سینما از همکارانش بود که به جرم دیگرگونه اندیشیدن، مجال فعالیت سینمایی را در کشور خودشان از کف شان ربوده اند ... "انا لله و انا الیه راجعون".