۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

شاید حتی بدتر


خیلی سال قبل بود، قرائتی داشت تفسیر "قرآن" می کرد و رسیده بود به آیاتی درباره حضرت موسی و این که چطور حضرت موسی در برابر تهمت و دشنام فرعونیان، اصلا برنگشته بود بگوید: "خودتی ... هر چی می گی خودتی و هفت جدّ و آبادت"! ... چقدر خوب!
*
از مرحوم امام در جلد هجدهم صحیفه نور، صفحه 53، این داستان نقل شده: "یك كسی به خواجه‌نصیرالدین رضوان‌الله علیه كاغذی نوشته و در ضمن آن جسارت كرده بود به ایشان، و اسم كلب روی ایشان گذاشته بود. ایشان وقتی جواب كه نوشته، مسائلی كه او اشكال داشت یك یكی به طور حكیمانه رفع كرده بودند تا رسیده بود به این جایی كه به ایشان گفته بود "تو سگ هستی". ایشان گفته بود كه نه، اوصاف و خواص و آثار من با اوصاف و خواص و آثار سگ دو تاست، كلب فلان صفت را دارد من آن صفت را ندارم، من فلان صفت را دارم او ندارد ... حكیمانه این طوری حل كرده بود قضیه را. خوب اگر خواجه هم یك كاغذ نوشته بود به این كه نه، تو سگی و پدرت هم سگ است، فردا یك كاغذی دریافت می‌كرد او سه تا چیز رویش گذاشته بود. وقتی ما بتوانیم با زبان نرم و نصیحت، با قول سالم بدون نیش، بدون اظهار غرض، مردم را اصلاح كنیم، دوستان خودمان را زیاد كنیم، برای خدا همین معنا باشد، خوب چه ادعایی است كه آدم با حكم خودش به ضد خودش عمل كند".
*
ژنرال پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، چند روز قبل مصاحبه ای کرده و گفته بود که "ايران در حال تبدیل شدن به يک حکومت اوباش‌سالاری است"... بلافاصله رییس فرزانه و اندیشمند مجلس فرمودند که "دولت اوباش، دولت آدم کش آمریکاست"(+)، بعد هم یکی از سرداران سپاه در آمد که "اظهارت پترائوس نشان دهنده حاکمیت اوباش بر نهادهای سیاسی آمریکاست"(+).
*
کی گفته بود ما باید الگوی جهانیان باشیم؟ ... ما هم یکی هستیم مثل همه؛ شاید حتی بدتر، مایی که ادعای دین مداری مان دارد تمام اعضا و جوارح آسمان را مختل می کند