۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

محمد

نمی دانم "محمد" خیلی خیلی زود به دنیا آمد، که بعدش بشود "آخرین" پیامبر یا ما هنوز بعد از چهارده قرن؛ آن قدر عقبیم که انگار خیلی از مکارم اخلاقی برایمان حتی شروع نشده که بخواهد تمام و کامل بشود؛ مثل این که وجود خارجی ندارند اصلا. گاهی حتی خیلی از "مکارم"، تبدیل شده اند به "رذایل" و برعکس
*
آخرین رسول خدا که آمد، گفت: "من برای تمام کردن مکارم اخلاقی برانگیخته شدم"
*
والا پیام دار! تولدت مبارک