۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

رسما کم می آورم


با اين شرايطي که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهاي نفت خيز خارج نشويم ... به رغم داشتن مقام دوم مخازن گاز دنيا، توليد گاز داخل کشور کافي نيست لذا دولت در تامين نيازهاي گازي داخل کشور ناتوان است ... در دوران دولت نهم، بخش نفت و گاز بيش از ساير بخش هاي اقتصادي کشور آسيب ديده و همچنان با مشکلات جدي روبه رو است. نگاهي به عسلويه و بررسي وضعيت پروژه هاي پارس جنوبي که مهم ترين پروژه هاي صنعت نفت هستند اين واقعيت را روشن مي کند. در دوران دولت نهم به دليل کمبود دانش و تجربه، فعاليت هاي اجرايي وزارت نفت به رکود کشيده شد که بخشي از آن به دليل تحريم بود. البته در دوره هاي گذشته نيز هميشه تحريم وجود داشت ولي سطح علمي و تجربي و رفتار مسوولان اجرايي وزارت نفت با شرکت هاي خارجي که به خدمات شان نياز بود، چنان بود که اکثر شرکت هاي خارجي خودشان علاقه مند به ترک ايران نبودند لذا سعي مي کردند تا آنجا که امکان دارد تحريم ها ناديده گرفته شود. براي مثال هنوز دو ماه از تصويب قانون داماتو نگذشته بود که قراردادهاي فاز 2و3 پارس جنوبي با يک شرکت خارجي امضا شد. شرکت مذکور با علاقه و تلاش فراوان و لابي با دولت متبوعش مانع اعمال تحريم هاي امريکا در رابطه با اين پروژه شد و در حقيقت قانون داماتو در همان ابتداي امر بلااثر شد، در حالي که در پنج سال گذشته به دليل عدم تصميم گيري به موقع يا رفتارهاي نامتناسب و بعضاً ديدگاه هاي غلط بعضي از مديران، رفتار با شرکت هاي خارجي به نحوي بوده که باعث بي رغبتي آنها به کار در ايران شده و به تدريج تقريباً جز چند شرکت چيني بقيه ايران را ترک کرده اند ... وزارت نفت بدون توجه دقيق به صلاحيت و توانمندي شرکت هاي خارجي و براي نشان دادن شکست سياست تحريم، از هر شرکتي که حاضر به امضاي تفاهمنامه يي با نفت شود، استقبال مي کند. تفاهمات کلي نيز همانند قراردادهاي نهايي شده به اطلاع عموم رسانده مي شود. شرکت هاي خارجي چون واقعيات را مي دانند عکس العملي نشان نمي دهند ولي دولت اين طور وانمود مي کرد که پروژه ها مشکلي ندارند ... اگر روال توليد و مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي به همان منوال تداوم يابد حداکثر تا 10 سال از آن بايد زمان ما نفت خام براي صادرات خواهيم داشت و بعد از آن بايدکل نفت توليدي به مصرف داخل برسد - هادي نژادحسينيان؛ وزیر اسبق صنایع سنگین، نماینده سابق ایران در سازمان ملل و معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت (+)
*
گیرم که چند روز با دستگیری‌ها‌، خشونت‌ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه‌ها و رسانه‌ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می‌کنید؟ ... با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم‌تر می شود چه می‌کنید؟ - میر حسین موسوی؛ بیانیه هفدهم
*
رسما اعتراف می کنم که گاهی در تحلیل اوضاع کم می آورم، هنگ می کنم؛ فکر می کنم همّتی مقدس نما شده، رنگ شده به رنگ مصلحت، به رنگ اصول، به رنگ هرچیز؛ همه سرمایه خود را جمع کرده تا کشور را بر باد دهد و ضعف در مدیریت اقتصاد و معیشت مردم را به هیچ بگیرد؛ یا شاید چراغ جادویی هست، جایی مخفی، که وقتی همه ملت، همه خوشه ها، محتاج نان شب شدند، گدای یک قوت لایموت، آقای غولش بیرون بیاید و ما را ناگهان بچسباند تنگ "توسعه" و "خوشبختی" و "رفاه"!