۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

چقدر امنیت دارند برای توهین


تجمع خودجوش (!) در اهواز، با پوسترهای تمام رنگ در دست ملت به صحنه کشانده شده ... پول این پوسترهای توهین از کجا می آید؟ ... این جا، جان و مال و آبروی هر کسی که ساز مخالف بزند، مباح است؛ قبل تر، مالِ بیت المال مُهر "مباح" خورده
*
در زنجان گیر داده اند که کی و کجا پوسترهای آیت الله منتظری را چاپ کرده برای مراسم بزرگداشتش که تازه همین مراسم را ممنوع کردند، که تازه هیچ توهین و مذمتی هم نداشته پوسترها ... سین جیم را شروع کرده اند تا بعد ... این رسم عدل است؟ ... چقدر امنیت دارند بعضی ها!