۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

بگذار هر چه نمی خواهیم بگویند
بگذار هر چه نمی خواهند، بگوییم
باران که ببارد کاری از چترها ساخته نیست
ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم