۱۳۸۸ آبان ۱۲, سه‌شنبه

یکی بود ...

* مسلمان بودن و مسلمان زیستن را بر مردم تحمیل نکنید - اطلاعات؛ 28 اسفند 57
* هر کس بخواهد جلوی انتقاد سازنده را بگیرد، از اسلام منحرف شده است - همان مرجع
* با صراحت اعلام می کنم، اسلام دین آزادی است و ما هیچ گاه به عنوان یک گروه مسلمان آزادی هیچ کسی را سلب نکرده و نخواهمیم کرد - کیهان؛ 4 بهمن 57
* اگر کسانی هم که بینش غیراسلامی دارند رای بیاورند و به مجلس راه پیدا کنند از نظر ما اشکالی ندارد و ما از آن استقبال می کنیم؛ اطلاعات؛ 10 مرداد 58


... همه از شهید بهشتی