۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

فراموشی شکست

دیروز بیست و نهمین سالروز اشغال خرمشهر توسط ارتش عراق بود. ارتش صدام به صورتی غیرمنتظره پشت دروازه های خرمشهر زمین گیر شده بود ولی بالاخره خرمشهر سقوط کرد؛ خرمشهر خرداد دو سال بعدش، سال 61، آزاد شد ... در تقویم ها اشاره ای به روز سقوط خرمشهر نشده ولی تا دلت بخواهد همه از سه خرداد، روز آزادی خرمشهر، خبر دارند ... کاش ما را این همه به "فراموشی شکست ها"، و دستانی تهی از "عبرت" عادت نمی دادند ...