۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

دست‌هایی بودند
نزدیک به 750 سال قبل، دست‌هایی هنرمند روی این دیوار و ستون‌ها چرخیده‌اند تا امروز، چشم‌های ما از چرخیدن و تماشا و انگشت‌هایمان از لمس و حرکت روی این نقش‌ها سیر نشوند.
.
عکس‌ها: گنبد سلطانیه
.