۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

آسمان


رو به جنوب و شرق، در دور، آسمان نیمه‌ابری بود، در جا، پشت سر، ابرهای به هم گره خورده بارانی داشتند می‌رسیدند. با باد آمده بودند. آنچه در دل از باران داشتند، اما بردند به سرزمینی در جنوب‌ و شرق‌تر. ابرهایی که از شمال و غرب آمده بودند بسیار پرابهت بودند، آن ابرهای جلوتر، در جنوب و شرق: عجیب قشنگ ... آسمان خیلی خوب بود، خیلی خوب است، گفته بودم که: گاهی به آسمان نگاه کن.
.
عکس: امروز بعدازظهر حوالی ساعت 4
.
.

.