۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

آزادی بیان


آزادی بیان چیز مخربی است. این که هر کس هر چه دلش خواست بیان کند به این معناست که ذهن و ضمیر مخاطب، سطل آشغالی تصور شده است که هر فکری را می‌توان در آن ریخت اما من می‌گویم "آزادیِ بیانِ استدلالی"؛ به این معنا که هر کس برای سخن خود استدلالی دارد، بتواند آن را آزادانه بیان کند و هر کس هم بخواهد با او مخالفت کند؛ با استدلال مخالفت کند نه از راه های دیگر.

.
مصطفی ملکیان | در رهگذار باد و نگهبان لاله – ص 70
.
.