۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

اگر خورشید بمیرد


فالاچی کتابی دارد به اسم «اگر خورشید بمیرد»؛ ترجمه زنده یاد بهمن فرزانه.
این کتاب در حال و هوای روزهای بعد از اولین سفر انسان به ماه نوشته و بار نخست 41 سال قبل در ایران منتشر شده ...
فالاچی خیلی خوب کتاب را شروع کرده؛ وقتی در همان صفحه اول نوشته:
.
تقدیم به پدرم که نمی‌خواهد به ماه برود؛ می‌گوید:
در ماه نه گل هست، نه ماهی، و نه پرنده.
تقدیم به تئودور فریمن، که در حین پرواز به خاطر یک غاز وحشی کشته شد.
تقدیم به دوستان فضانوردم که می‌خواهند به ماه بروند،
چون خورشید ممکن است بمیرد.
.
.