۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

دو آرمان هر انسان


«دو آرمان باید داشته باشید: یکی تقریر حقیقت و دیگری تقلیل مرارت. باید هر حقیقتی را که کشف می کنید، تا وقتی آن را حقیقت می دانید، به اطلاع همه هم نوعان خود برسانید. وظیفه دیگر هم کاستن از درد و رنج زندگی دیگران است. ما این دو وظیفه را داریم ... هیچ فیلسوف اخلاقی نتوانسته است استدلال قانع کننده قاطعی بیاورد مبنی بر این که باید کدام را بر دیگری ترجیح داد. خود من هم دلیلی ندارم. شخصا خود من «تقریر حقیقت» را از «تقلیل مرارت» مهم تر می دانم. متاسفانه اکثر ما اوهام و اباطیل شیرین را بر حقایق تلخ ترجیح می دهیم اما من می گویم حقیقت تلخ، ارزشمند تر از اوهام شیرین است.»
.
.
مصطفی ملکیان – مصاحبه با شماره نخست مجله «اندیشه پویا»
.
.
.
تقریر: بیان و قول و شرح و تفصیل و قرائت و تعریف و تعبیر و بیان بلیغ و فصیح وسخن و قدرت در بیان و تکلم
.

تقلیل: کاستن
.
.
در پلاس(+)