۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

خدا در معبد القاعده؟


فردا، "یازده سپتامبر" ده ساله می شود. همیشه صحنه برخورد هواپیماها به برج های دو قلو را با هیجانی که انگار کهنه نمی شود، تماشا کرده ام، هیجانی دردناک که حس ناخوشایندی نصیب می کند بابت هم کیش بودن با کسانی که چنان قساوتی را بر مردمانی بیگناه روا داشتند، و وحشت از مسلکی که "خود را می کشد تا دیگرانی را بکشد". شاید بن لادن تعمد داشت تا سال 2001 را برای حمله به آمریکا انتخاب کند؛ سالی که به پیشنهاد یک مسلمان دیگر – سید محمد خاتمی – سال گفتگوی تمدن ها نامگذاری شده بود. لاید خواسته بود بگوید: "خدا فقط در خانه و معبد ماست که گفتگو را با کشتار دفن می کنیم". تاسف آور آن که سال گذشته، روز گفتگوی تمدن ها از تقویم جمهوری اسلامی ایران هم حذف شد (+)
.
.