۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

خون بنیاد


ژیار گُل، خبرنگار اعزامی "بی.بی.سی فارسی" به نروژ، در اولین گزارش خود از اُسلو درباره حوادث تروریستی جمعه گذشته، دیشب گفت که "الان مسلمان ها خوشحال ترین افراد در نروژ هستند". جمله غریبی بود هر چند اشاره او به این بود که قاتل، "مسلمان" نبوده و همین مساله مایه خوشحالی مسلمان ها شده. او راست گفت. اولین متهمان همه رفتارهای این چنینی، به حق یا ناحق، ما مسلمان ها هستیم حالا اما پلیس نروژ اعلام کرده که عامل اصلی جمعه سیاه اسلو، یک "بنیادگرای مسیحی" بوده. مسلمان ها نفَس راحتی کشیدند. و نه فقط مسلمانان نروژی و مقیم نروژ، که حتما همه مسلمان هایی که در هجوم اخبار مربوط به انفجار بمب و ترور فلّه ای و انتحار  توسط "بنیادگرایان"ِ همکیش، اعتقاد دارند این نه آن گوهر مسلمانی است که "قرآن" اش بیگناه کشته شدن "یک نفر" را معادل کشتن همه ابنای بشر می داند (سوره مائده، آیه 32). 
.
"بنیادگرایی" اسم درستی باشد یا نباشد، این یک واقعیت تلخ است که برخی پیروان ادیان وحیانی، وقتی به تفسیرهای "خودستایانه" و "مدارا ستیز" از دین می رسند، به راحتی خود را در جایگاه "خدا"یی می نشانند، و به آسانی، آدمکشی را توجیه و ترویج می کنند؛ گو "بنیاد"ِ دین را بر صحیفه ی "خون" و "گورستان" نگاشته اند؛ در غزه ی محصور، در عراق و افغانستان و سومالی، در نیویورک و حالا در اسلو.
.
.
.