۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

قول های گمشده یک انقلاب – همه در برابر قانون یکساناوریانا فالاچی احتمالا تنها خبرنگار در تاریخ است که توانسته بعد از انقلاب با رهبران جمهوری اسلامی مصاحبه ای چالشی انجام دهد و احتمالا سئوال های ناخوشایند بپرسد. این روزنامه نگار معروف ایتالیایی در صدر انقلاب با امام مصاحبه ای انجام داده که متن آن در صحیفه نور نیز درج شده ...
.
در بخشی از این مصاحبه فالاچی از امام می پرسد که چرا لفظ "دمکراتیک" را از اسم نظام خط زده اند. امام در جواب این انتقاد را رد می کند و می گوید: "مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم". منظور امام این بوده که "دمکراسی" به طریق اولی در اسلام وجود دارد. بعد یک مثال می زند که از تساوی افراد در یک حکومت اسلامی در برابر قانون حکایت می کند: " ... یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیه حضرت امیر  سلام الله علیه است که در وقتی که رییس و خلیفه رسول الله بود و دامنه این ریاست عملی اش و سیاستش از حجاز تا مصر و تمام تقریبا بسیاری از آسیا، یک مقداری حتی اروپا داشت. همین شخص که رییس همچو مملکت وسیعی بود و دارای همچو قدرتی بود و قاضی را هم خود خلیفه ی رسول الله تعیین می کرد، وقتی یک اختلافی بین آن رییس و یک یهودی حاصل شد قاضی دعوت کرد او را به این که بیاید جواب دهد. او هم رفت در محضر قاضی نشست. قاضی خواست به او احترام بکند. گفت نه، یک نفر قاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السوا باید باشیم و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد ...".
*
.
.
.
.