۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

نامه خوب احمد توکلی به رییس قوه قضاییه


احمد توکلی دیروز نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه نوشت. غیر از دو – سه جمله، به نظر من البته، بقیه محتوای نامه  خوب و منصفانه است. از او خواسته حالا که مهدی هاشمی به ایران بر نمی گردد، او را غیابی محاکمه کنند. همچنین گفته که پرونده فساد مالی معاون اول احمدی نژاد مهم تر است و نباید وی امان داشته باشد
*
عکس: از کتاب خاطرات رفسنجانی در سال 62 / احمد توکلی دست روی شانه های "مهدی هاشمی" ِ کوچک