۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

لذت "سید حسن نصرالله" بودن

دیروز سید حسن نصرالله مراسمی ترتیب داد و طی پیامی، از لبنانی ها برای استقبال از احمدی نژاد در سفرش به لبنان دعوت کرد. در کنار این "دعوت"، لابد برای اعضای حزبش "دستور"هایی هم داده. این نشانه سپاسگزاری است  البته و حرجی بر آن نیست ... همین چهار ماه پیش در سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، همان هایی که توجیه شده بودند و فی المجلس  هم  تحریک  شدند تا اجازه ندهند سید حسن خمینی سخنرانی کند، شعار می دادند: "نواده روح الله / سید حسن نصرالله". شما بودید سنگ تمام نمی گذاشتند برای نماینده عالی نظامی که شما را به لطف "فرمانبرداری سیاسی"تان بالاتر از نوه بنیانگذار همان نظام می نشاند و  جایگاهی چنان ارزانی تان می کند؟ "سپاسگزاری" لذتی دارد که خیلی ها درکش نمی کنند، اصلا سپاسگزاری نعمت را افزون می کند.