۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

دختران ِ آش و کلیشه و سرود

نفیسه مرشدزاده، سردبیر "خردنامه همشهری – ویژه نامه داستان" در شماره مهرماه این مجله (ی شبیه به کتاب!) سرمقاله بسیار زیبایی نوشته زیر عنوان "دختران ِ آش و کلیشه و سرود". این طوری شروع کرده: "دختران نوجوان شهرهای دور از جبهه، ارزش دراماتیکی در ادبیات ژانر جنگ ندارند. جوان نیستند که نامزد سربازان باشند و قهرمان رمان عاشقانه جنگی بشوند. کودک نیستند که آثار اشک آور سانتی مانتال از رابطه آنها با پدرانشان ساخت، پسر و مرد هم نیستند که سهمی در خطوط مقدم داشته باشند. دختران نوجوان شهرهای دور از جبهه، برای رمان مناسب نیستند ولی شکاف عمیقی در زندگی آن ها هست که مصالح لازم برای یک یادداشت را دارد و یک وقتی، یک سردبیری، باید در یادداشتی که برای مجله ای می نویسد از این شکاف حرف بزند".
خرید این شماره "همشهری داستان"  یا به قول بعضی ها: "داستان همشهری" و خواندن این یادداشت را به همه توصیه می کنم؛ حتی کسانی که در روزهای جنگ، دختران نوجوان شهرهای دور از جبهه نبودند.