۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

این خاک را نداریم ای محمد

پیامبر آخرین؛ محمد، گفته بود: به صورت چاپلوسان و مداحان خاک بپاشید
*
محمد! پیام آور ِ ایمان و اخلاق! در این مُلک خاک هایی چنین را یا از دسترس رعیت دور ساخته اند، یا کرده اند توی دهان کسانی که چاپلوسی را از یاد برده اند. بر این مسلمانی ِ شرم زده، گردن مان تاب استواری ندارد روی پل صراط؛ پاهای سست مان را که نگو ... اتفاق ِ "سقوط" از فرط تکرار حالا حتی غم انگیز هم نیست