۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

ایمان - معجزه


داستایفسکی در "برادران کارامازوف" نوشته: ایمان در آدم واقع بین از معجزه نشات نمی گیرد بلکه معجزه از ایمان نشات می گیرد

*


تصویر(+): نقاشی معجزه نان و ماهی