۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

چقدر سودمند

هنگامی که ناپلئون با آلکساندر اول در پروس شرقی ملاقات کرد، خطاب به او گفت: "می بینم که شما در عین حال هم "امپراتور" و هم "پاپ" هستید؛ چقدر سودمند!"

آخرین روزهای امپراتوری شوروی / ترجمه حسین آهویی / ص 597