۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

چقدر کِیف داشت

چقدر کیف داشت شنیدن خبر پیشنهاد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به آمریکا برای مشارکت در مهار لکه نفتی خلیج مکزیک (+)
چقدر کیف داشت اگر جمع می شدیم و مهندسان مملکت خودمان را بدرقه می کردیم که بروند ینگه دنیا برای آبادانی
چقدر کیف داشت می نشستیم پای تلویزیون ها و لحظه به لحظه خبر پیروزی مهندسان مملکت خودمان را از خلیج مکزیک رصد می کردیم
مهار چاه های آتش گرفته "نوروز" در روزهای جنگ یادتان هست؛ توی دل خلیج فارس؟

چقدر کیف داشت می رفتیم استقبال شان
چقدر کیف داشت وقتی همه دنیا می گفتند: "دیدید ایرانی ها تونستند؛ ما می دونستیم ..."
...
فقط اگر جنگ و دعوا نبود
رویا نبود همه این ها
بازی سیاست نبود این ها
...
دعوا هست و جنگ
رویاست این ها
... چقدر بد