۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

تیر ... سنگ

مرد متولد تير بسيار اخمو و ترشروست ... مرد متولد تير ماه تا آخر عمر بچه مادر خود باقي مي ماند ... مي تواند طولاني ترين مطالب را در كوتاهترين جملات بيان كند. از پرچانگي بيزار است ... در زندگيش مطالبي وجود دارند كه هيچ وقت كسي به آن ها وقوف پيدا نخواهد كرد، حتي نزديك ترين دوستانش ... دشمنانش همه متفق القول هستند كه او بيش از آنكه از گوشت و پوست و استخوان باشد، از سنگ ساخته شده است ...
*

این جمله آخرش واقعا لذت بخشه