۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

ابتذال اولویت نبود

پنج سال قبل معتقد بودم "سیاسی ترین و همه جانبه ترین کار رسانه ای را علیه نظام، "رادیو فردا" انجام می دهد؛ سه ربع ترانه هایی که نظام آنها را به کل "مبتذل" می داند پخش می کند و بعد یک ربع خبر. این طوری هم با ارزش های نظام مقابله می کند و هم آن وسط اخبار خودش را می دواند؛ "عوام" بی اعتنا به سیاست را با ترانه هایش جذب می کند برای اخبارش"! ... پارسال فهمیدم می شود روی کانال های رادیویی و تلویزیونی چنان پارازیتی انداخت که اساسی ناکارشان کند؛ ولی هیچ کانالی که فقط ترانه های مبتذل پخش می کرد؛ ناکار نشد! ... ابتذال اولویت نبود