۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

تولدی دیگر

...
و بدین سان ست
که کسی می میرد
و کسی می ماند
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد
...
فروغ