۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

فقط ممنوعیت / کاریکاتور هفته - 14


"فقط" عادت دادن به ممنوعیت ها، بر حذر داشتن ها
... یکی از آثار دوست داشتنی جمال رحمتیِ
*