۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

آوا و نوااز چپ؛ استاد شجریان، همایون و دکتر سعیدی عزیز خودمان. در این وبلاگ و اینجا (+) و اینجا (++) در باره دکتر سعیدی بخوانید ... استاد، سایت آوا و نوا (+) را جان تازه داده اند؛ حتما ببینید. عکس را هم از اینجا (+) برداشته ام