۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

اولویت مارگارت تاچر


"تعداد معدودی از مردم در امور عالی اقتصادی کارشناس هستند – هر چند اغلب وقتی به قول ها عمل نمی شود، از یک حس زیرکانه برخوردارند. در اواخر سال 1980 من احساس کردم که داشتیم اعتماد عمومی را نسبت به استراتژی اقتصادی خود را دست می دادیم. من با محبوبیت نداشتن می توانم زندگی کنم اما از دست دادن اعتماد مردم به توانایی ما برای اجرای برنامه اقتصادی مان بسیار خطرناک تر بود".


خاطرات مارگارت تاچر (+)، صفحه 178، انتشارات موسسه اطلاعات