۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

محمود - بشار


این عکس در کتاب عکس های برگزیده خبرگزاری رویترز در سال 2008 چاپ شده
سفر بشار اسد به تهران؛ مرداد 87 / عکاس: مرتضی نیکوبذل